Ilmoitus tentin keskeytymisestä tai estymisestä

Täytä tämä lomake mahdollisimman pian, mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiriön tms. syyn vuoksi. Ilmoituksesi perusteella tilanne tarkistetaan ja sinuun otetaan yhteyttä. Lomakkeen täyttäminen on edellytys sille, että sinulle voidaan antaa mahdollisuus suorittaa tentti uudelleen ennen arvioinnin valmistumista.

Huom. Tällä lomakkeella ei voi peruuttaa varausta eikä ilmoittaa tentistä luopumisesta.

 

Henkilötiedot

Tenttiä koskevat tiedot

Tentin uusiminen
Kiinnitä otsikkorivi kyllä ei
Haluan uusia tentin

Tietojen lähetys